ข้อมูลร้าน

จังหวัด: ชลบุรี

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขากรุงเทพ-พัทยา

เบอรืโทรศัพท์: 038 – 426 – 277