ข้อมูลร้าน

จังหวัด: เชียงราย

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขาข้างแม็คโครแม่สาย

เบอรืโทรศัพท์: 053 – 646 – 669