ข้อมูลร้าน

จังหวัด: อุบลราชธานี

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขาถนนชยางกูร อุบลฯ(วัดทองนพคุณ)

เบอรืโทรศัพท์: 045 – 959 – 713