ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพ

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขาปตท. วิภาวดี

เบอรืโทรศัพท์: 02 – 512 – 6228