ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพ

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขาปตท. สุขาภิบาล 2

เบอรืโทรศัพท์: 02 – 379 – 9722