ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพ

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขาปตท. สนามเป้า

เบอรืโทรศัพท์: 02 – 615 – 1615