ข้อมูลร้าน

จังหวัด: ชลบุรี

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขาพัทยากลาง

เบอรืโทรศัพท์: 038 – 488 – 389