ข้อมูลร้าน

จังหวัด: ชลบุรี

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขาม.บูรพา

เบอรืโทรศัพท์: 033 – 672 – 649