ข้อมูลร้าน

จังหวัด: ขอนแก่น

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขารพ.ขอนแก่น

เบอรืโทรศัพท์: 043 – 040 – 115