ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพ

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขาศิริราช (ระฆัง)

เบอรืโทรศัพท์: 02 – 866 – 2591