ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพ

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขาศิริราช อรุณฯ

เบอรืโทรศัพท์: 02 – 411 – 4024