ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กาญจนบุรี

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขาหน้า รพ.พหลฯ กาญจนบุรี

เบอรืโทรศัพท์: 034 – 918 – 788