ข้อมูลร้าน

จังหวัด: ชัยภูมิ

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขาหน้า รพ.ชัยภูมิ

เบอรืโทรศัพท์: 044 – 813 – 469