ข้อมูลร้าน

จังหวัด: เชียงใหม่

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขาหน้า รพ.สวนดอก

เบอรืโทรศัพท์: 053 – 278 – 441