ข้อมูลร้าน

จังหวัด: สงขลา

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขาหาดใหญ่

เบอรืโทรศัพท์: 074 – 234 – 651