ข้อมูลร้าน

จังหวัด: เชียงราย

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขาเชียงราย

เบอรืโทรศัพท์: 053 – 712 – 066052