ข้อมูลร้าน

จังหวัด: เชียงราย

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขาแม่สาย

เบอรืโทรศัพท์: 053 – 640 – 418