ข้อมูลร้าน

จังหวัด: เชียงราย

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขาโลตัส แม่สาย

เบอรืโทรศัพท์: 053 – 646 – 655