ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพ

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขา ศูนย์ยาศิริราช ท่าน้ำ

เบอรืโทรศัพท์: 02 – 411 – 4550