ข้อมูลร้าน

จังหวัด: ชลบุรี

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขา ศูนย์ยาพัทยาเหนือ

เบอรืโทรศัพท์: 033 – 046 – 118 – 9