ข้อมูลร้าน

จังหวัด: เชียงใหม่

ที่อยู่: ร้านยาฟาสซิโน สาขา ศูนย์ยาเชียงใหม่

เบอรืโทรศัพท์: 053 – 261 – 150 – 2