ข้อมูลที่ตั้งร้าน

เขต/อำเภอ: ห้วยขวาง

สาขา: สุทธิสารวินิจฉัย

ที่อยู่: 1286 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทร: (02)276-5786