จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9 ชั้น B

เบอร์โทรศัพท์: 089-810-3321