ข้อมูลที่ตั้งร้าน

เขต/อำเภอ: บึงกุ่ม

สาขา: นวมินทร์ 70 (ปัฐวิกรณ์)

ที่อยู่: 99/192 หมู่ที่ 6 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

เบอร์โทร: (02)947-8199