จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น G

เบอร์โทรศัพท์: 081-954-0533