ข้อมูลที่ตั้งร้าน

เขต/อำเภอ: ประเวศ

สาขา: พัฒนาการ 61

ที่อยู่: 187 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เบอร์โทร: (02)050-1183