จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น 3 ตรงโซนลิฟท์แก้ว

เบอร์โทรศัพท์: 02-434-4868