ข้อมูลที่ตั้งร้าน

เขต/อำเภอ: พญาไท

สาขา: อินทามระ 25

ที่อยู่: 317 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทร: (02)279-3820