จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 ชั้น G

เบอร์โทรศัพท์: 02-673-5852