ข้อมูลที่ตั้งร้าน

เขต/อำเภอ: ราชเทวี

สาขา: รางน้ำ

ที่อยู่: 104/27 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทร: (02)642-4027