ข้อมูลที่ตั้งร้าน

เขต/อำเภอ: ราชเทวี

สาขา: เพชรบุรี 5

ที่อยู่: 60/21 ตรอก ร.ร.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เบอร์โทร: (02)612-1021