ข้อมูลที่ตั้งร้าน

เขต/อำเภอ: ราชเทวี

สาขา: เพชรบุรี 27

ที่อยู่: 1087/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทร: (02)651-7227