จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์

เบอร์โทรศัพท์: 092-256-7396