ข้อมูลที่ตั้งร้าน

เขต/อำเภอ: ลาดพร้าว

สาขา: อมรพันธ์ 9

ที่อยู่: 1 ถนนเสนานิคม 1 ซอย 42 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

เบอร์โทร: (02)942-1970