ข้อมูลที่ตั้งร้าน

เขต/อำเภอ: วังทองหลาง

สาขา: ลาดพร้าว 87

ที่อยู่: 2585/2 ถนนลาดพร้าว (ใกล้ปากซอยลาดพร้าว 87) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทร: (02)514-4451