ข้อมูลที่ตั้งร้าน

เขต/อำเภอ: สวนหลวง

สาขา: พัฒนาการ 27

ที่อยู่: 1341/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เบอร์โทร: (02)719-4227