ข้อมูลที่ตั้งร้าน

เขต/อำเภอ: สวนหลวง

สาขา: พัฒนาการ 37

ที่อยู่: 1769/5 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เบอร์โทร: (02)722-7653