ข้อมูลที่ตั้งร้าน

เขต/อำเภอ: สวนหลวง

สาขา: พัฒนาการ 38

ที่อยู่: 1408 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เบอร์โทร: (02)318-5814