ข้อมูลที่ตั้งร้าน

เขต/อำเภอ: ดุสิต

สาขา: สามเสน 28

ที่อยู่: เลขที่ 62,64 ซอยองครักษ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เบอร์โทร: (02)241-0344