ข้อมูลที่ตั้งร้าน

เขต/อำเภอ: สวนหลวง

สาขา: ศรีนครินทร์ 26

ที่อยู่: 1168 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เบอร์โทร: (02)321-1241