ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

เขต/อำเภอ: เขตหนองจอก

เบอร์โทร: 0-2988-3299