ข้อมูลร้าน

จังหวัด: เชียงใหม่

เขต/อำเภอ: เมือง

เบอร์โทร: 0-2150-1737