ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

เขต/อำเภอ: ห้วยขวาง

เบอร์โทร: 0-2690-2388