OMG ร้านยาเพรียว

จังหวัดสาขาเวลาทำการที่อยู่เบอร์โทร
กรุงเทพมหานครPure ราชพฤกษ์10.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาราชพฤกษ์0-2489-6896
กรุงเทพมหานครPure นวมินทร์09.00 - 22.00 น.ในมินิบิ๊กซี สาขาปั๊มบางจาก นวมินทร์0-2734-5255
กรุงเทพมหานครPure สุขาภิบาล 110.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาสุขาภิบาล 10-2519-0961
กรุงเทพมหานครPure สุขาภิบาล 1 (2)09.00 - 23.00 น.ในมินิบิ๊กซี สาขาปั๊มบางจาก นวมินทร์0-2734-5255
กรุงเทพมหานครPure สุขาภิบาล 309.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี0-2976-9178
กรุงเทพมหานครPure สุขาภิบาล 508.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี0-2153-1536
กรุงเทพมหานครPure สายไหม08.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี0-2976-4321
กรุงเทพมหานครPure ศรีนครินทร์09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี0-2758-8467
กรุงเทพมหานครPure แฟชั่นไอส์แลนด์10.00 - 22.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี0-2947-6007
กรุงเทพมหานครPure เอกมัย08.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี0-2714-8227
กรุงเทพมหานครPure พระราม 209.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาพระราม 20-2895-7702
กรุงเทพมหานครPure สะพานควาย09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซีสะพานควาย0-2519-0961
กรุงเทพมหานครPure ราชดำริ 209.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาราชดำริ0-2250-4853
กรุงเทพมหานครPure ดาวคะนอง09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาดาวคะนอง0-2876-2397
กรุงเทพมหานครPure ดอนเมือง09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาดอนเมือง0-2973-7183
กรุงเทพมหานครPure บางนา09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาบางนา0-2744-3280
กรุงเทพมหานครPure พระปิ่น309.00 - 23.00 น.หมู่บ้านพระปิ่น 3 นนทบุรี0-2903-0189
กรุงเทพมหานครPure สวนหลวง09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาสวนหลวง0-2328-1210
กรุงเทพมหานครPure ประชาอุทิศ09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาประชาอุทิศ0-2464-2377
กรุงเทพมหานครPure ตลาดถนอมมิตร09.00 - 23.00 น.ตลาดถนอมมิตร เขตบางเขน0-2347-0596
กรุงเทพมหานครPure วัขรพล08.00 - 22.00 น.ระหว่างวัชรพล ซอย 7,9 เขตบางเขน0-2994-0138
กรุงเทพมหานครPure บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าแจ้งวัฒนะ209.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าแจ้งวัฒนะ20-2962-6190
กรุงเทพมหานครPure บิ๊กซีเมกะบางนา10.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีเมกะบางนา0-2105-1261
กรุงเทพมหานครPure ราษฏร์บูรณะ09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาราษฏร์บูรณะ0-2873-1259
กรุงเทพมหานครPure ลาดพร้าว09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาลาดพร้าว0-2934-9897
กรุงเทพมหานครPure ลาดพร้าว 209.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีเอกตร้า0-2983-7340
กรุงเทพมหานครPure ลาดพร้าว 10709.00 - 23.00 น.ซอยลาดพร้าว 107 ติดกับ มินิบิ๊กซี
กรุงเทพมหานครPure BMK เคหะร่มเกล้า09.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาเคหะร่มเกล้า0-2329-9142
กรุงเทพมหานครPure BMK หทัยราษฎร์09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาหทัยราษฏร์0-2183-0121
กรุงเทพมหานครPure BMK คู้บอน09.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาคู้บอน0-2943-1853
กรุงเทพมหานครPure สุวินทวงศ์09.00 - 22.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์0-2183-0121
นนทบุรีPure รัตนาธิเบศร์09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขารัตนาธิเบศร์0-2250-4853
นนทบุรีPure รัตนาธิเบศร์ 209.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี0-2950-4856
นนทบุรีPure ติวานนท์09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาติวานนท์0-2968-6238
นนทบุรีPure แจ้งวัฒนะ09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ0-2573-5843
นนทบุรีPure เอื้ออาทรวัดกู้09.00 - 23.00 น.หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรวัดกู้0-2963-0119
ปทุมธานีPure รังสิต09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี สาขารังสิต0-2958-5059
ปทุมธานีPure รังสิต 209.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขารังสิต0-2995-0780
ปทุมธานีPure ลำลูกกา09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาลำลูกกา0-2152-7377
ปทุมธานีPure รังสิตคลอง 609.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขารังสิตคลอง60-2577-5729
ปทุมธานีPure นวนคร09.00 - 22.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขานวนคร0-2250-3138
นครปฐมPure นครปฐม09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขานครปฐม0-3421-3088
นครปฐมPure อ้อมใหญ่09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาอ้อมใหญ่0-2420-2867
สมุทรปราการPure รพ.เปาโล สมุทรปราการ07.00 - 23.00 น.227/20 ม.5 ต.บางเมือง สมุทรปราการ 102760-2703-0160
สมุทรปราการPure พระสมุทรเจดีย์07.00 - 22.00 น.107/10 ม.3 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 102900-2819-7059
สมุทรปราการPure สุขสวัสดิ์09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาสุขสวัสดิ์0-2464-4306
สมุทรปราการPure สำโรง09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาสำโรง0-2756-9228
สมุทรปราการPure บางพลี09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาบางพลี0-2752-4510
สมุทรปราการPure สมุทรปราการ09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสมุทรปราการ0-2388-2469
สมุทรสงครามPure สมุทรสงคราม09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี0-3477-0782
สมุทรสาครPure มหาชัย09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขามหาชัย0-3487-0897
อยุธยาPure อยุธยา09.00 - 22.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาอยุธยา0-3574-7177
สระบุรีPure ทวีกิจ (สระบุรี)09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาสระบุรี0-3622-2245
สุพรรณบุรีPure สุพรรณบุรี09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี0-3549-4997
จันทบุรีPure จันทบุรี09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาจันทบุรี0-3943-6434
เพชรบุรีPure เพชรบุรี09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาเพชรบุรี0-3245-4583
เพชรบุรีPure ชะอำ08.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี0-3247-2623
กาญจนบุรีPure BMK ท่าเรือ08.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาท่าเรือ0-3456-2640
ลพบุรีPure ลพบุรี209.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี0-3678-0759
ลพบุรีPure ตลาดสระแก้ว07.00 - 22.00 น.34/9 ซ.ศรีสุริโยทัย1 ลพบุรี0-3661-2093
ลพบุรีPure ลพบุรี09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาลพบุรี0-3661-5852
ราชบุรีPure ราชบุรี09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาราชบุรี0-3233-2627
ราชบุรีPure บ้านโป่ง09.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี0-3236-8438
ราชบุรีPure ร.พ.ราชบุรี07.00 - 22.00 น.71/32 ตำบล หน้าเมือง อ.เมือง จ. ราชบุรี0-3231-4048
สุโขทัยPure สวรรคโลก08.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต0-5564-4284
สุโขทัยPure สุโขทัย09.00 - 22.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสุโขทัย0-5563-0943
สิงห์บุรีPure ร.พ.สิงห์บุรี07.00 - 22.00 น.915/7 ถนน ขุนสรร อ.เมืองสิงห์บุรี 160000-3653-0049
พิษณุโลกPure พิษณุโลก09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาพิษณุโลก0-5522-1183
ชลบุรีPure สุรศักดิ์ ศรีราชาชลบุรี08.00 - 22.00 น.283/20 ม.8 ต.สุรศักดิ์ ศรีราชาชลบุรี0-3810-1081
ชลบุรีPure ชลบุรี310.00 - 22.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี0-3805-3582
ชลบุรีPure ชลบุรี09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาชลบุรี0-3827-0150
ชลบุรีPure พัทยาใต้09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาพัทยาใต้0-3837-4848
ชลบุรีPure บ้านบึง09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาบ้านบึง0-3848-6590
พัทยาPure พัทยา09.00 - 24.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี พัทยา0-3836-1416
พัทยาPure พัทยา307.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี0-3836-0317
ระยองPure ระยอง09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาระยอง0-3887-5390
ระยองPure แหลมทอง09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาแหลมทอง0-3880-7445
ระยองPure BMK บ้านเพ ระยอง09.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาข้าบานเพ ระยอง0-3865-3049
นครสวรรค์Pure นครสวรรค์09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขานครสวรรค์0-5633-2021
นครสวรรค์Pure นครสวรรค์ 209.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขานครสวรรค์ 20-5637-0731
นครสวรรค์์Pure ตาคลี10.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต0-3838-7829
เพชรบูรณ์Pure เพชรบูรณ์09.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต0-5674-4438
เพชรบูรณ์Pure หล่มสัก09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาหล่มสัก0-5670-3039
อ่างทองPure อ่างทอง09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี0-3585-1343
กาฬสินธุ์Pure กาฬสินธุ์09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี0-4381-0459
เลยPure เชียงคาน08.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต0-4281-0993
เลยPure เลย09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาเลย0-4284-5737
พิจิตรPure ตะพานหิน08.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต0-5662-3509
ตากPure ตาก09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี0-5589-2316
ร้อยเอ็ดPure ร้อยเอ็ด09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี0-4362-4731
อำนาจเจริญPure อำนาจเจริญ09.00 - 23.00 น.ชั้น 10-4527-0180
สุรินทร์Pure ปราสาท08.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี0-4455-2116
สุรินทร์Pure สุรินทร์09.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาสุรินทร์0-4453-5078
ศรีสะเกษPure ราษีไศล08.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต0-4568-2888
ศรีสะเกษPure ศรีสะเกษ09.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาศรีสะเกษ0-4563-4482
ฉะเชิงเทราPure ฉะเชิงเทรา09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาฉะเชิงเทรา038-536-083
ยโสธรPure ยโสธร09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี สาขายโสธร0-45725-020
บุรีรัมย์Pure บุรีรัมย์09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาบุรีรัมย์0-44110-164
มหาสารคามPure มหาสารคาม09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี สาขามหาสารคาม0-43995-582
ลำพูนPure ลำพูน09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาลำพูน0-53575-561
อุบลราชธานีPure ตระกาลผืชผล08.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต0-4548-2194
อุบลราชธานีPure อุบลราชธานี09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาอุบลราชธานี0-4528-4545
อุบลราชธานีPure พิบูลมังสาหาร09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาพิบูลมังสาหาร045-441-013
อุบลราชธานีPure วารินชำราบ09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี วารินชำราบ0-4585-4047 หรือ 48
อุดรธานีPure อุดรธานี09.00 - 23.00 น.0-4232-1028
ขอนแก่นPure ขอนแก่น09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาขอนแก่น0-4332-5474
นครราชสีมาPure โคราช09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาโคราช0-4429-5042
มุกดาหารPure มุกดาหาร08.00 - 22.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขามุกดาหาร0-4266-1908
สกลนครPure สกลนคร09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสกลนคร0-4273-1342
สระแก้วPure สระแก้ว09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสระแก้ว0-3622-2245
ชัยภูมิPure ชัยภูมิ09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาชัยภูมิ0-44051-332
กำแพงเพชรPure กำแพงเพชร09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขากำแพงเพชร0-5585-3920
เชียงรายPure เชียงราย09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาเชียงราย0-5374-6497
เชียงใหม่Pure หางดง09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาหางดง จังหวัดเชียงใหม่0-5344-7831
เชียงใหม่Pure เชียงใหม่09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาเชียงใหม่0-5326-2319
แพร่Pure แพร่09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาแพร่0-5462-7407
ลำปางPure ลำปาง09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาลำปาง0-5435-2617
สุรินทร์Pure สุรินทร์09.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาสุรินทร์0-4453-5078
ชัยภูมิPure ชัยภูมิ09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาชัยภูมิ0-44051-332
กระบี่Pure กระบี่09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขากระบี่0-7581-0435
สตูลPure สตูล09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสตูล0-7474-1932
ประจวบคีรีขันธ์Pure หัวหิน08.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต0-3282-7039
ตรังPure ตรัง09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี0-7558-1903
ชุมพรPure ชุมพร09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี0-7765-8585
สุราษฎร์ธานีPure สมุย09.00 - 22.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี0-7796-0732
สุราษฎร์ธานีPure สุราษฎร์ธานี09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสุราษฎร์ธานี0-7722-4398
สุราษฎร์ธานีPure เกาะพงัน06.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซี0-7737-7206
ภูเก็ตPure ภูเก็ต09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาภูเก็ต0-7624-9435
ภูเก็ตPure เทพกระษัตรี08.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาเทพกระษัตรี0-7637-3319
ภูเก็ตPure บิ๊กซีกมลา09.00 - 23.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขากมลา0-7638-5798
สงขลาPure หาดใหญ่09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาหาดใหญ่0-7458-0883
สงขลาPure ระโนด08.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต0-7439-2938
พังงาPure พังงา09.00 - 23.00 น.ชั้น 2 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาพังงา0-7641-3992
นครศรีธรรมราชPure สิชล08.00 - 22.00 น.ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต0-7553-5515

กลับสู่หน้าตัวแทนจำหน่าย

ร้านยาเพรียว (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์)

“เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ”  ร้านยาเพรียว คือ ศูนย์รวมเวชภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่มีคุณภาพดีซึ่งผ่านการคัดสรรอย่างเข้าใจ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของทุกไลฟ์สไตล์ และทีมที่ปรึกษาผู้เชี๋ยวชาญที่พร้อมมอบคำแนะนำร่วมกับดูแลสุขภาพและความงามของคุณ ช่วยเติมเต็มความสดชื่น เพิ่มความสดใส ทำให้คุณดูดีมีชีวิตชีวาไปพร้อมๆ กับร่างกายที่แข็งแรงมีพลังในการใช้ชีวิตทุกนาทีข้างหน้าอย่างมีความสุข

 

ข้อมูลติดต่อ ร้านยาเพรียว

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2655-0666
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 18.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริการลูกค้าสัมพันธ์: 1756 (บริการทุกวัน เวลา 8.00 – 22.00 น.)