ข้อมูลร้าน Drug Place BigC สะพานควาย

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

เขต/อำเภอ: พญาไท

ที่อยู่: 618/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400

เบอร์โทรศัพท์: 02-615-4074