ข้อมูลร้าน H104 SS Outdoor Plaza ศรีนครินทร์

จังหวัด: สมุทรปราการ

เขต/อำเภอ: เมืองสมุทรปราการ

ที่อยู่: 9 หมู่ 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสป. จ.สมุทรปราการ 10270

เบอร์โทรศัพท์: 02-1380668