ข้อมูลร้าน H108 SS Lotus ชุมพร

จังหวัด: ชุมพร

เขต/อำเภอ: เมืองชุมพร

ที่อยู่: 176 หมู่ 3 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

เบอร์โทรศัพท์: 077-658608