ข้อมูลร้าน Health Up Ital Thai Tower

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

เขต/อำเภอ: ห้วยขวาง

ที่อยู่: 2034/12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

เบอร์โทรศัพท์: 02-716-1082