ข้อมูลร้าน Health Up Lotus บึงกาฬ

จังหวัด: บึงกาฬ

เขต/อำเภอ: เมืองบึงกาฬ

ที่อยู่: 461 หมู่ 1 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

เบอร์โทรศัพท์: 042-491-070