ข้อมูลร้าน Health Up Lotus บ้านบึง

จังหวัด: ชลบุรี

เขต/อำเภอ: บ้านบึง

ที่อยู่: 64 ถนนบ้านบึง – บ้านค่าย ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

เบอร์โทรศัพท์: 038-443-885